csenfrdeplru

Nouzový stav

Zveřejněno: čtvrtek 26. březen 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

prosíme Vás, jakožto všechny účastníky procesu vzdělávání, abychom společně dokázali překlenout současnou mimořádnou situaci, která přináší nám všem řadu překážek a nových povinností.

Jelikož z důvodu nouzového stavu - do odvolání mimořádného opatření MZČR – není možné vyučovat klasickým prezenčním způsobem, pokračuje výuka tzv. dálkovým vzděláváním.

Každý vyučující si pro svou třídu vybírá online rozhraní pro výuku a komunikaci dle svého uvážení. Svou třídu informuje emailem nebo v případě potřeby telefonicky. Budou se snažit, zůstat s Vámi a především s žáky v kontaktu. Pomohou k tom nejen mobilní telefony a mobilní aplikace jako je WhatsApp nebo messenger, ale také Skype (Google Classroom, Google Duo, eTřída) a samozřejmě naše webové stránky.
Naši učitelé připravují, plánují, studují a jsou připraveni na "vzdálenou výuku".


Základní pravidla:
- učitelé zapisují do třídní knihy a jsou ve spojení s rodiči a žáky
- buďte tedy, prosím, ve spojení s učitelem (1 - 2x týtně)
- společné hodnocení a zpětná vazba výuky


Chápeme také a respektujeme, že je většina rodičů plně zapojena do vypracovávání úkolů ze ZŠ, SŠ, gymnázií atd.
Přejeme všem především zdraví, trpělivost a sílu pro překonání současné situace.
A těšíme se brzy na shledanou :)

Zobrazení: 909