csenfrdeplru

1. fáze rozvolňování

Zveřejněno: neděle 11. duben 2021

Informace k výuce od 12. dubna 2021

Zveřejněno: neděle 11. duben 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V TÝDNU OD 25. LEDNA 2021

Zveřejněno: neděle 24. leden 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,
 provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 ZDE a v příloze této informaci):
o nad rámec informací uvedených v přiložené Informaci platí podle krizového opatření i nadále, že je na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE),
 pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. Více ZDE.
 o případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021

Zveřejněno: neděle 10. leden 2021

Ministerstvo  školství,  mládeže  a  tělovýchovy    

  Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období   od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz Informací k provozu škol a školských zařízení  ZDE).    

  Nově je od 11. ledna 2021 na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při  organizaci  zkoušek  je  nutné  dodržovat  hygienická  a  protiepidemická  opatření  podle  manuálu Provoz  škol  a  školských  zařízení  ve  školním  roce  2020/2021  vzhledem  ke  covid-19  (ZDE).    

  Usnesením  Vlády  České  republiky  ze  dne  7.  ledna  2021  č.  12  (ZDE)  byla  prodloužena  účinnost usnesení,  na  základě  něhož  bylo  hejtmanům  krajů  a  primátorovi  hlavního  města  Prahy  nařízeno  určit školu  nebo  školské  zařízení,  které  bude  vykonávat  nezbytnou  péči  o  děti  rodičů  vybraných  profesí (ZDE).  

PF 2021

Zveřejněno: středa 23. prosinec 2020