csenfrdeplru

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021

Zveřejněno: neděle 10. leden 2021

Ministerstvo  školství,  mládeže  a  tělovýchovy    

  Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období   od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz Informací k provozu škol a školských zařízení  ZDE).    

  Nově je od 11. ledna 2021 na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při  organizaci  zkoušek  je  nutné  dodržovat  hygienická  a  protiepidemická  opatření  podle  manuálu Provoz  škol  a  školských  zařízení  ve  školním  roce  2020/2021  vzhledem  ke  covid-19  (ZDE).    

  Usnesením  Vlády  České  republiky  ze  dne  7.  ledna  2021  č.  12  (ZDE)  byla  prodloužena  účinnost usnesení,  na  základě  něhož  bylo  hejtmanům  krajů  a  primátorovi  hlavního  města  Prahy  nařízeno  určit školu  nebo  školské  zařízení,  které  bude  vykonávat  nezbytnou  péči  o  děti  rodičů  vybraných  profesí (ZDE).  

PF 2021

Zveřejněno: středa 23. prosinec 2020

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

Zveřejněno: středa 16. prosinec 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020
do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:
 základních škol,
 středních škol a konzervatoří,
 vyšších odborných škol,
 základních uměleckých škol,
 jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky,
 ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
 školních družin, školního klubu a střediska volného času.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké
školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné
vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.
Dále se v období od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 zakazuje poskytování ubytování ve školských výchovných a
ubytovacích zařízení s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště.
Do neděle 20. prosince 2020 se provoz škol a školských zařízení řídí současnými pravidly.
Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje, nicméně i ve volných dnech může školní jídelna zajišťovat
stravování pro zaměstnance a pro třetí osoby v souladu s krizovými opatřeními. Provoz stravovacích služeb se obecně řídí
současným usnesením Vlády České republiky č. 1290, ve znění pozdějších usnesení, a dále od 18. prosince do 23. prosince
2020 nově usnesením Vlády České republiky č. 1332, které obsahuje zejména tato pravidla:
 zákaz přítomnosti cizích strávníků (možný pouze výdej okénkem za dodržení rozestupů),
 usazení strávníků tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru (s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu),
 u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jde-li o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 strávníků je rozestup alespoň 2 metry,
 uvnitř provozovny nesmí být více strávníků, než je míst k sezení.