csenfrdeplru

Jarní pohádka - 14.6.2018

Zveřejněno: pondělí 28. květen 2018

Přijímací zkoušky a požadavky k přijímacím zkouškám 2018-2019

Zveřejněno: pondělí 14. květen 2018

Základní umělecká škola Vejprty

Vás srdečně zve na

 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019

Řádný termín

Pondělí 18. 6. a 25. 6. 2018 v prostorách ZŠ Kovářská od 14:00 do 16:00

 

Pondělí 4. 6., úterý 26. 6. 2018 v prostorách budovy ZUŠ Vejprty

od 14:00 do 17:30

Mimořádný/dodatečný termín

Datum, čas a místo  konání bude uchazečům stanoveno  individuálně po dohodě   s vedením školy (nejpozději do 27. 9. 2018)

 

Vyučujeme: klavír, keyboard, violoncello, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, snižcový pozoun, akordeon, zpěv, klasická a elektrická kytara.

 

Požadavky k přijímacím zkouškám

 

Přípravné studium

Do přípravného studia budou přijati uchazeči, kteří k 1. 9. 2018 dosáhnou věku 5 a 6 let a kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání dle níže uvedených kritérií. Podmínkou přijetí je doporučení přijímací komise a volná kapacita v daném oboru.

Uchazeč: - zazpívá jednoduchou lidovou píseň - zopakuje tón a jednoduchý rytmický útvar - rozliší sluchem: silně - slabě, vysoko - nízko, vesele – smutně.

 

Základní studium

Do základního studia budou přijati uchazeči, kteří k 1. 9. 2018 dosáhnou věku 7 let a kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku dle níže uvedených kritérií. Podmínkou přijetí je doporučení přijímací komise a volná kapacita v daném oboru.

Uchazeč: - zazpívá lidovou píseň - zopakuje zahraný či zazpívaný tón - zopakuje rytmický útvar

Jarní žákovský koncert - 18.4.2018

Zveřejněno: sobota 17. březen 2018